Hvorfor inkubation? Refleksioner fra Arendals-ugen

Det er ikke en forudsætning for en start-up’s succes at investere tid og penge i inkubations programmer. Det er heller ikke noget alle start-up’s nødvendigvis har brug for eller lyst til, men af de nye unge spil iværksættere, der ønsker at skabe et produkt og en virksomhed, der kan håndtere et voksende og kaotisk marked, så kan et inkubations program være vejen frem. 

Af Jonas Klemmensen, Business Developer hos Game Hub Denmark

Ud fra egen erfaring har jeg set mange virksomheder som bruger det meste af deres tid på deres produkt og kun meget lidt på deres virksomhed, med uheldige konsekvenser til følge. Det er hermed ikke sagt at forholdet skulle være anderledes, spillet har uden tvivl meget stor betydning, men tiderne har ændret sig. Konkurrencen er på spilmarkedet har aldrig været hårdere og buddet om brugernes opmærksomhed har aldrig været mere anstrengt. Det handler nu ikke om at komme først ud med sit spil det handler om at gøre brugerne opmærksom på at man eksisterer og er værd at kigge efter. Dette kræver en anden type mindset end for 10 år siden. Det kræver at man som spiludvikler tænker på sin virksomhed som en virksomhed.

Jonas Klemmensen holder en præsentation om spil-inkubationer under Arendals-ugen
Jonas Klemmensen holder en præsentation om spil-inkubationer under Arendals-ugen. Den norske statssekretær, Dilek Ayhan, fra Næringsdepartementet ses til højre.

Game Hub Denmark’s opfording: Kom i gang!

Vores arbejde i Game Hub Denmark har været at styrke spilmiljøet på den danske spilscene og set i den kommende tid er at arbejde med begrebet ” at blive investerings parat”. Det betyder at de virksomheder, der ønsker at være en del af vores inkubationsmiljø siger ja til at blive udstyret med værktøjer, der skal hjælpe dem med at drive og skalere deres virksomhed. I den tid vil de ligeledes blive gjort klar til at kunne modtage og indgå i forhandlinger om investeringer udefra. Dette er særligt set med øjnene af investorerne selv,da det for dem ikke nødvendigvis er produktet selv der er det vigtige, men måden virksomheden håndterer det på. Det at drive virksomhed er dog ikke ting, der kan læres via workshops og undervisningsprogrammer, det skal opleves og erfares. Jo før man som spiludvikler kan få den nødvendige erfaring for at skabe et bæredygtigt fundament for ens fremtidige produktioner, jo bedre.

Vores indsats omkring vores nye iværksættere kan derfor ikke vente til et inkubationsforløb; det skal påbegyndes allerede i deres skoleforløb. Vores opfordring lyder derfor: Kom i gang! Ikke kun udviklerne selv, men også skolerne. Der skal være et miljø og en kultur, der inspirerer de studerende til at starte virksomhed så de kan gøre sig de nødvendige erfaringer så tidligt som muligt, og så de er opmærksomme på de udfordringer, der ligger i præcis deres måde at drive virksomhed på. Indsatsen her kan være langt bedre, og fra vores side og det er et område vi er meget interesseret i at udvikle os på.

Udgangspunktet for vores aktiviteter i Game Hub Denmark er at skabe bæredygtige virksomheder med iværksættere, der er i stand til at se de muligheder, der ligger foran dem og at kunne reagere velforberedte på det. Med denne bemærkning er vores overbevisning at andre vil kunne skabe samme positive resultater og være med til at udvikle spilbranchen som flere og flere influeres af dagligt.

Arendals-ugen

Disse erfaringer blev delt ved Arendals-ugen på eventet “Spil (s)om arbeidsplasser”, som blev arrangeret af Game Hub Scandinavia. Game Hub Denmark var inviteret til at komme med vores indspark til spil i inkubations miljøer. Spilbranchen i Norge har en erkendelse af at der kan gøres mere for at løfte spilindustrien i landet og søger derfor koncepter og ideer der kan tilpasses deres marked. Inkubation og investeringer er gode udgangspunkter, men det skal også gøres på den rigtige måde.

Der er tydligt en lyst og vilje til at udvikle spil i Norge og talentmassen er ikke mindre end i andre lande, det eneste der mangler er nogle fokus områder hvor man kan begynde at aktivere de midler der er til rådighed. Fordelen er at lysten til at dele ud af erfaring er stor og det kan siges med stor sikkerhed, da vi selv har været igennem en lignende process ved Game Hub Denmark. Det at vi sammen forsøger at løfte hele branchen gør os i stand til at bygge et langt stærkere netværk og grundlag for udvikling og vækst.

Read more

News

Read more news

Research

Find knowledge

Comments are closed.