Spelutvecklarindex 2017: Över 2000 nya jobb inom dataspel sedan 2012

Spelutvecklarindex 2017

Battlerite, Stunlock Studios

I dag presenteras årets upplaga av rapporten Spelutvecklarindex på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm, där handelsminister Ann Linde håller inledningsanförandet. Rapporten visar genomgående fortsatt tillväxt för svenska spelutvecklare.

Huvudpunkter från rapporten:

  • 22 procents ökning av nya företag är den högsta tillväxten i nyföretagande hittills i dataspelsbranschen
  • 2016 arbetade 4267 personer med spel på 287 företag, det är en ökning med 558 anställda (15%) och 51 företag (22%)
  • Totalt har antalet anställda ökat med 2300 personer sedan 2012
  • Antalet kvinnor bland de anställda ökade med 21% jämfört med året före, totalt var 786 kvinnor anställda i företagen i rapporten

Nya spelare världen över upptäcker spelglädjen, det är det som driver på tillväxten, säger Per Strömbäck, Dataspelsbranschens talesperson. Det är alltså inte efterfrågan som sätter gränser på utvecklingen, utan bara hur bra spel vi kan göra och hur bra Sverige som land hanterar utmaningar som kompetensförsörjningen. Vi behöver satsa mer på utbildningar, men även förenkla hanteringen av arbetstillstånd och inte minst lösa bostadssituationen i storstäderna.

Läs hela rapporten här

Om Spelutvecklarindex
Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender under ett år genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring och verkar på en i hög grad globaliserad marknad.

Read more

News

Read more news

Research

Find knowledge

Comments are closed.